• LOGIN
 • No products in the cart.

Giới thiệu

Các trang web hiện nay đều dựa trên giao thức HTTP. Vậy HTTP là gì? Tại sao Web Developer cần phải hiểu rõ về giao thức HTTP?

Là một người xây dựng trang web, chúng ta cần phải hiểu trình duyệt gửi những thông tin gì lên máy chủ? mục đích của chúng là gì? để chúng ta xử lý cho đúng đắn và hợp lý.

Bên cạnh đó, khi chúng ta viết mã Front-End, chúng ta cũng cần phải hiểu máy chủ trả về dữ liệu như thế nào? ý nghĩa của dữ liệu là gì?

Muốn làm được điều đó, chúng ta cần phải hiểu rõ giao thức HTTP. Giao thức của Internet.

Course Curriculum

Giới thiệu giao thức HTTP
Giới thiệu giao thức HTTP FREE 00:05:00
Quá trình phát triển 00:10:00
HTTP-Quiz 1 00:02:00
Cấu trúc địa chỉ Internet
HTTP – Tìm hiểu HTTP Resources và URI/URL/URN 00:07:00
HTTP – Cấu trúc của URL 00:07:00
HTTP – Ký tự dành riêng cho URL 00:06:00
Cấu trúc gói tin HTTP
HTTP – Gói tin HTTP là gì? 00:03:00
HTTP – Tìm hiểu cấu trúc gói tin Request 00:06:00
HTTP – Origin Server và Proxy Server 00:05:00
HTTP – Phân loại các gói tin Request 00:05:00
HTTP – Đặc điểm của các HTTP Verbs 00:06:00
HTTP – Cấu trúc gói tin Response 00:04:00
General Headers

Course Reviews

4

4
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars1
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. publish bài chậm

  4

  ok

TAKE THIS COURSE299 SEATS LEFT
 • $0.00 per 9999 years, 10 months
 • UNLIMITED ACCESS
 • 300 SEATS
 • Course Badge
 • Course Certificate
1 STUDENTS ENROLLED

Related Courses Widget

Course Reviews

top
Code dạo@all rights reserved.