• LOGIN
 • No products in the cart.

Nội dung khoá học CSS

 1. Giới thiệu CSS
  • CSS là gì?
  • Các khái niệm, thuật ngữ nền tảng
  • Các cách nhúng mã nguồn CSS vào tài liệu HTML
  • Giới thiệu các Text Editor để làm việc với CSS
 2. Selectors
  • Type Selector
  • Class & Id Selector
  • Attribute Selector
  • Pseudo Class & Element Selector
  • Combinator Selector
 3. Units và Values
  • Đơn vị tuyệt đối (Absolute Length Units)
  • Đơn vị tương đối (Relative Length Units)
  • Cơ chế thiết lập giá trị cho các Property
  • Các giá trị về màu sắc (color values)
 4. Font, Text và List Properties
  • Font Property
  • Text Property
  • List Property
 5. Box Model
  • Box Model là gì?
  • Block và inline
  • Box sizing Property
  • Overflow Property
  • Float Property
  • Clear Property
  • Kỹ thuật Hidden và Clear-fix
  • Position Property – Static & Relative
  • Position Property – Absolute
  • Position Property – Fixed
  • z-index Property
 6. Background
  • Màu nền & hình nền
  • Border Radius

Mục tiêu đạt được

 • Nắm được ý nghĩa của CSS và từ đó áp dụng để tạo vẻ đẹp theo ý mình mong muốn cho website
 • Phân tích và sử dụng tối ưu cho các cách áp dụng CSS vào dự án.
 • Dễ dàng nắm bắt các lỗi giao diện và tự tay fix chúng.

Course Curriculum

Giới thiệu CSS
CSS-Giới thiệu khoá học 00:07:00
CSS-Các khái niệm cơ bản của CSS 00:08:00
CSS-Tích hợp mã CSS vào trang web – Phần I 00:10:00
CSS-Tích hợp mã CSS vào trang web – Phần 2: Import 00:05:00
Tìm hiểu các Selector
CSS-Tìm hiểu Universal, Type/Element và Grouping Selector 00:06:00
CSS-Tìm hiểu Class selector và ID selector 00:06:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE1000 SEATS LEFT
 • $0.00
 • UNLIMITED ACCESS
 • 1000 SEATS
1000 STUDENTS ENROLLED

  Related Courses Widget

  Course Reviews

  top
  Code dạo@all rights reserved.